Elektroterapia

Elektroterapia, czyli jak to działa ...


Elektroterapia jest działaniem lecznictwa, w którym stosuje się czynniki fizykalne wytworzone przez różnego rodzaju urządzenia (urządzenia dostarczające energii cieplnej, prądów stałych lub impulsowych małej i średniej częstotliwości, pola elektromagnetycznego, promieniowania świetlnego oraz ultradźwięków).