Ćwiczenia usprawniające, czyli jak to działa ...

Young,Trainer,Helping,Senior,Woman,With,Resistance,Band.,Lovely,Physiotherapy

Ćwiczenia usprawniające (kinezyterapia) – czyli leczenie ruchem jest istotną składową leczenia usprawniającego.

Kinezyterapia przyspiesza procesy naprawcze i zastępcze w układzie ruchu i narządach wewnętrznych, zabezpiecza przed wykształceniem wadliwej kompensacji, przeciwdziała wtórnym zmianom w układzie kostno-stawowo-mięśnowo-więzadłowym, zapobiega powikłaniom krążeniowo-oddechowym, poprawia ogólną wydolność ustroju i jest jedną z podstawowych form profilaktyki schorzeń narządu ruchu, krążenia i układu oddechowego.

Celem kinezyterapii jest przede wszystkim przerwanie błędnego koła bólowego przez zmniejszenie odruchowego wzmożonego napięcia mięsni, oraz przywrócenie równowagi mięśniowej zapobiegającej nawrotom dolegliwości.

Ćwiczenia indywidualne – sposób i rodzaj kinezyterapii powinien być dobierany indywidualnie dla chorego. Dobór ćwiczeń i ich dawkowanie zależą od przyczyny i obrazu klinicznego choroby, charakteru dolegliwości bólowych, wydolności krążeniowo-oddechowej, współistnienia innych schorzeń, przygotowania ogólnokondycyjnego i wieku chorego. Wykonywane ćwiczenia nie mogą wywoływać bólu i źle wpływać na układy krążenia i oddechowy.

Ćwiczenia wykonywane są pod nadzorem fizjoterapeuty. Stały nadzór ogranicza powikłania i umożliwia właściwą modyfikację leczenia.

Masz pytanie? Zadzwoń​ +48 (22) 875-83-03​